2421088811 info@gasgroup.gr

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Χωρητικότητες και τύποι δεξαμενών

Για παραγγελία δεξαμενής υγραερίου μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 24210 89188 και 24210 88811. Όσον αφορά τη δεξαμενή υγραερίου η GAS GROUP PELAGIADIS παρέχει δωρεάν τη δεξαμενή (χρησιδάνειο) σε επαγγελματίες και επιδοτεί σε οικιακούς πελάτες τη δεξαμενή.

Ωστόσο όταν ο καταναλωτής επιλέξει να τοποθετήσει μία δεξαμενή υγραερίου στον χώρο του το πρώτο και κύριο δίλημμα που αντιμετωπίζει είναι εάν θα προβεί στην αγορά ή στον χρησιδανεισμό αυτής. Και τούτο διότι οι περισσότεροι αγνοούν τις επιμέρους παραμέτρους κατασκευής, πιστοποίησης, συντήρησης και προμήθειας μίας δεξαμενής υγραερίου, καθώς και τα πλεονεκτήματα του χρησιδανεισμού μίας δεξαμενής έναντι της αγοράς.

Καταρχάς όταν αναφερόμαστε σε μια δεξαμενή υγραερίου εννοούμε ένα ειδικό μεταλλικό δοχείο αποθήκευσης υγραερίου υπό πίεση, χωρητικότητας 150 λίτρων και άνω, κυλινδρικού ή σφαιρικού σχήματος. Κάθε δεξαμενή κατασκευάζεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα τα οποία πρέπει πάντα να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά κατασκευής, ποιοτικού ελέγχου και καταλληλότητας. Στο πιστοποιητικό κατασκευής αναγράφονται: Ο Κατασκευαστής, ο Σειριακός αριθμός, τα Υλικά Κατασκευής, ο σχετικός Κανονισμός ή πρότυπο, οι δοκιμές αντοχής που έχει υποστεί και η Χωρητικότητα. Επιπλέον κάθε δεξαμενή πρέπει να είναι εφοδιασμένη με το απαραίτητο ασφαλιστικό εξάρτημα το οποίο αντικαθίσταται κάθε 5 χρόνια. Επί του σώματος εκάστης δεξαμενής πρέπει να υφίσταται ευδιάκριτη και μόνιμη σήμανση (πινακίδα) όπου θα αναγράφονται η επωνυμία του κατασκευαστή, η χωρητικότητα, η μέγιστη πίεση λειτουργίας, η πίεσης υδραυλικής δοκιμής, η σήμανση CE και το έτος κατασκευής. Σημειωτέον ότι η διάρκεια ζωής έκαστης δεξαμενής είναι 10 έτη.

Εξοπλισμός δεξαμενής

 1. Πολυβαλβίδα
 2. Βαλβίδα υγρής φάσης
 3. Βαλβίδα πληρώσεως
 4. Μαγνητικός δείκτης στάθμης
 5. Ασφαλιστική βαλβίδα & βάση ασφαλιστικού
 6. Μεταλλικό φρεάτιο (για τις υπόγειες) ή πλαστικό φρεάτιο (για τις υπέργειες)

Διαδικασία βαφής δεξαμενής

Για τις υπέργειες δεξαμενές

 1. Αμμοβολή Sa 2 1/2 ~3
 2. Μια στρώση τσίγκου δύο συστατικών (αντισκουριακή προστασία)
 3. Δύο στρώσεις αστάρι δύο συστατικών
 4. Μια στρώση χρώματος πολυουρεθάνης δυο συστατικών (220~250μ)

Για τις υπόγειες δεξαμενές

 1. Αμμοβολή Sa 2 1/2 ~3
 2. Μια στρώση τσίγκου δύο συστατικών (αντισκουριακή προστασία)
 3. Δύο στρώσεις πίσσας δύο συστατικών (220~250μ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την σωστή και ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων υγραερίου στο αυτοκίνητό σας, ζητάτε πάντα από το συνεργείο που επιλέξατε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Δεξαμενές υγραερίου

295lt Κάθετη Δεξαμενή

500lt Κάθετη Δεξαμενή

1000lt Οριζόντια Δεξαμενή

1750lt Οριζόντια Δεξαμενή

Προϋποθέσεις εγκατάστασης

 • Χώρος τουλάχιστον 3μ γύρω από την δεξαμενή υγραερίου, να είναι μακριά από εστίες ανάφλεξης και σε χώρους με καλό εξαερισμό όπως ένας κήπος ή ένας ακάλυπτος χώρος. (απαιτείται περίπου χώρος 8m x 7m). Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου σε ταράτσες, υπόγεια ή μπαλκόνια κτιρίων.
 • Ασφαλής πρόσβαση και στάθμευση βυτιοφόρου σε απόσταση περίπου 25m από το χώρο που θα τοποθετηθεί η δεξαμενή.

Αν δεν καλύπτονται οι παραπάνω προϋποθέσεις για τοποθέτηση δεξαμενής , μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φιάλες υγραερίου.

Για εγκατάσταση υγραερίου στο σπίτι θα χρειαστείτε:

 • Ειδικές συσκευές Υγραερίου (Λέβητας/Καυστήρας)
 • Δίκτυο σωληνώσεων υγραερίου ( εξωτερικό ή/και εσωτερικό )
 • Δεξαμενή υγραερίου (υπόγεια ή υπέργεια).

Σχηματικό διάγραμμα εγκατάστασης υγραερίου που λειτουργεί με φυσική εξάτμιση

ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΔΙΑΡΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

Όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες 1.1 και 1.2 οι δείκτες που υπάρχουν πάνω στις δεξαμενές δείχνουν ποσοστιαία την ποσότητα υγραερίου που περιέχεται σ’ αυτές.

Για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση παράδοσης καυσίμου στον χώρο σας παρακαλούμε μόλις διαπιστώσετε ότι ο δείκτης του ρολογιού φτάνει στο 30% τηλεφωνήστε μας στα 2421088288-88811-89188 ή κάντε online την παραγγελία σας και εμείς θα είμαστε στην πόρτα σας το γρηγορότερο δυνατόν!

1.1 30%

1.2 85%